Ստորաբաժանումներ

1. Մորմազգի մշակաբույսերի սելեկցիայի, սերմնաբուծության, մշակության տեխնոլոգիայի բաժին

  Բաժնի վարիչ`Վ. Զուրաբյան

• Հայրապետովա Սվետլաննա, Առաջատար գիտ. աշխատող

• Մարտիրոսյան Գայանե,  Առաջատար գիտ. աշխատող

• Ղազարյան Արուս, Գիտ. աշխատող

• Սառիկյան Կարինե, Գիտ. աշխատող

• Խաչատրյան Դոնարա, Գիտ. աշխատող

• Ղազարյան Դավիթ, Գիտ. աշխատող

2. Դդմազգի մշակաբույսերի սելեկցիայի, սերմնաբուծության, մշակության տեխնոլոգիայի բաժին

  Բաժնի վարիչ`Ռ. Բալայան

• Փահլևանյան Արմենուհի, Առաջատար գիտ. աշխատող  

• Հայրապետյան Վարսենիկ, Լաբորանտ 

3. Ոչ ավանդական մշակաբույսերի սելեկցիայի, սերմնաբուծության, մշակության տեխնոլոգիայի բաժին

  Բաժնի վարիչ`Լ. Թադևոսյան

• Մելոյան Վահագն, Գիտ. աշխատող

• Հակոբյան Արփինե, Կրտսեր գիտ. աշխատող 

• Կարապետյան Հայկանուշ, Լաբորանտ


4. Ծածկած գրունտի սելեկցիայի, սերմնաբուծության, մշակության տեխնոլոգիայի բաժին

  Բաժնի վարիչ`Գ. Սարգսյան

• Աբգարյան Գայանե, Գիտ. աշխատող

• Կիրակոսյան Գոհար, Կրտսեր գիտ. աշխատող

• Բաբաջանյան Հասմիկ, Լաբորանտ

 

5. Բույսերի կենսաքիմիայի, ֆիզիոլոգիայի և հումքի վերամշակման բաժին

• Աճեմյան Գոհար, Գիտ. աշխատող 

• Կարապետյան Աննա, Կրտսեր գիտ. աշխատող

• Հակոբյան Կարինե, Լաբորանտ

6. Բույսերի կենսատեխնոլոգիայի լաբորատորիա

Լաբորատորիայի վարիչ՝ Ի. Վարդանյան

• Սայադյան Մարիամ, Կրտսեր գիտ. աշխատող 

• Մարտիրոսյան Հասմիկ, Լաբորանտ