Կառավարում

 

ՀՀ Գյուղ. Նախարարության Բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի գիտական կենտրոնի տնօրենն է Գայանե Ժորայի Սարգսյանը`ծնված 1956 թ. ապրիլի 5-ին:

Գիտական աստիճանը` Գյուղ. Գիտությունների դոկտոր (Զ. 01.02- բուսաբուծություն)  

Մասնագիտացումը

ա/ոլորտը` Գյուղատնտեսություն

բ/ուղղությունը` Բանջարաբուծություն, ագրոկենսատեխնոլոգիա

Աշխատանքային գործունեությունը`

2006-ից մինչև օրս` Գիտական կենտրոնի տնօրեն, բազային թեմայի ղեկավար: ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարության Բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի գիտական կենտրոն

2005-2007 թթ.` ՀՀ պետական բյուջեյից ֆինանսավորվող 0279 ծածկագրով գիտական թեմայի ղեկավար, կենսատեխնոլոգիայի լաբորատորիայի վարիչ:  ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարության Բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի գիտական կենտրոն

2002-2005 թթ.` ՀՀ պետական բյուջեյից ֆինանսավորվող 0228 ծածկագրով գիտական թեմայի ղեկավար, կենսատեխնոլոգիայի լաբորատորիայի վարիչ: ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարության Բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի գիտական կենտրոն

2001-2002 թթ.`ՀՀ պետական բյուջեյից ֆինանսավորվող 01.450 ծածկագրով գիտական թեմայի ղեկավար, կենսատեխնոլոգիայի լաբորատորիայի վարիչ: ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարության Բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի գիտական կենտրոն

1999-2001 թթ.` ՀՀ ԳԲԱԾ -ի 99-383 ծածկագրով դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար:

1998-2001 թթ.` ՀՀ պետական բյուջեյից ֆինանսավորվող 98-670 ծածկագրով գիտական թեմայի ղեկավար, կենսատեխնոլոգիայի լաբորատորիայի վարիչ: ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարության Բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի գիտական կենտրոն

1993-1998 թթ.` ՀՀ պետական բյուջեյից ֆինանսավորվող  92-854 ծածկագրով գիտական թեմայում ենթաթեմայի ղեկավար: ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարության Բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի գիտական կենտրոն

1991-1993 թթ.` ՀՀ պետական բյուջեյից ֆինանսավորվող 92-861 ծածկագրով գիտական թեմայի ղեկավար: ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարության Բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի գիտական կենտրոն

1988-1991 թթ.` Ավագ գիտ. աշխատող: Ագրոարդյունաբերական պետական կոմիտեի Բանջարաբոստանային կուլտուրաների սելեկցիոն – սերմնաբուծական հանրապետական կայան

1986-1988 թթ.` Կրտսեր գիտ. աշխատող: Ագրոարդյունաբերական պետական կոմիտեի Բանջարաբոստանային կուլտուրաների սելեկցիոն – սերմնաբուծական հանտապետական կայան

1983-1986 թթ.` Ասպիրանտ(ստացիոնար): Պտղաբանջարեղենի տնտեսության մինիստրության Բանջարաբոստանային կուլտուրաների սելեկցիոն – սերմնաբուծական հանրապետական կայան:

Գիտական աշխատությունները` 65 գիտական աշխատանք

Անդամակցությունը գիտական խորհուրդներին, ընկերություններին, միություններին և այլն`

Բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի գիտական կենտրոնի գիտական խորհրդի նախագահ

Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի "Տեղեկագիր" միջազգային գիտական պարբերականի խմբագրական խորհրդի անդամ

"Հայաստանի կենսանվտանգության ազգային շրջանակի" ծրագրի խորհրդատու

ՀՀ ԳՆ ԳԱՀԿ-ի  "Ագրոգիտություն" ամսագրի խմբագրական կոլեգիայի անդամ

Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանում գործող Ը.00.02- "Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում" մասնագիտական խորհրդի անդամ

Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանում գործող Զ.01.02-"Բուսաբուծություն" մասնագիտական խորհրդի անդամ

"Մասիսի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ" ՊՈԱԿ-ի խորհրդի անդամ

Լեզուների տիրապետում` Հայերեն, ռուսերեն

Ընտանեկան դրությունը` Չամուսնացած

Հասցե, հեռախոս` ք. Երևան, Կովկասյան փող, տուն 59 (37410) 26 16 13, բջջ. 093 57 62 05

Էլ փոստ` biotechlab01@yahoo.com