Գիտական գործունեություն

1. Գիտահետազոտական ծրագրերի որոշում

2. Սելեկցիոն ելանյութի ստացումը` դասական, քիմիական, մուտագենեզի և կենսատեխնոլոգիական մեթոդների կիրառմամբ

3. Նոր և նախկինում ստացված ելանյութի ընտրասերում

4. Սելեկցիոն գործընթացում վայրի և կիսակուլտուրական ձևերի ստացումը

5. Եզակի արժեքավոր գենոտիպերի in vitro միկրոբազմացումը

6. Բանջարաբոստանային մշակաբույսերի համաշխարհային հավաքածուի սերմերի փորձարկում և ուսումնասիրում

7. Ելանյութի կենսաքիմիական և տեխնոլոգիական գնահատում

• Հետազոտությունների կատարումը և արդյունքում ստացված գյուղատնտեսական մթերքների իրացումը 

• Ստացված հեռանկարային սորտանմուշների ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունների ուսումնասիրումը

8. Աճեցման արդյունավետ տեխնոլոգիաների մշակումը

9. Բարձրորակ սածիլների ստացման համար պլաստիկ նյութերից պատրաստված տարբեր չափսերի խոռոչիկների և բաժակների արդյունավետության ուսումնասիրում

10. Հեռանկարային սորտանմուշների բարձր վերարտադրության սերմերի ստացումը

11. Գենոֆոնդի պահպանման նպատակով հյուսվածքային կուլտուրայի մեթոդների կիրառումը

 

Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ուղղությունները

1.      Գիտական և գիտատաեխնիկական գործունեության տեսակները համաձայն կազմակերպության գործող կանոնադրության

2.      Գիտահետազոտական ծրագրերի որոշում

3.      Սելեկցիոն ելանյութի ստացումը` դասական, քիմիական մուտագենեզի և կենսատեխնոլոգիական մեթոդների կիրառմամբ

4.      Նոր և նախկինում ստացված ելանյութի ընտրասերում

5.      Սելեկցիոն գործընթացում վայրի և կիսակուլտուրական ձևերի կիրառումը

6.      Եզակի արժեքավոր գենոտիպերի in vitro միկրոբազմացումը

7.      Բանջարաբոստանային մշակաբույսերի համաշխարհային հավաքածուի սերմերի փորձարկում և ուսումնասիրում

8.      Հետազոտությունների կատարումը և արդյունքում ստացված գյուղատնտնեսական մթերքների իրացումը