Ձեռնարկատիրական գործունեություն

1. Գյուղատնտեսության բնագավառի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների ուսումնական պրակտիկաների կազմակերպում

2. Գիտական կենտրոնում ստացված հեռանկարային սորտանմուշների բարձր վերարտադրության սերմերի արտադրություն և իրացում

3. Բարձրորակ սածիլների արտադրություն և իրացում 

4. Գիտական հետազոտությունների արդյունքում ստացված բերքի իրացում