Խորհրդատվություն

Բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի գիտական կենտրոնը կատարում է խորհրդատվություն ԳԱՄԿ-ի, ԳԱՀԿ-ի միջոցով: