Ազգային


Գիտական կենտրոնը համագործակցում է ազգային հետևյալ կառույցների հետ`

1. ՀՊԱՀ

2. ԵՊՀ

3. ԳԱՀԿ

4. ԳԱՄԿ

5. ԳԱՖ

6. Գիտական կենտրոններ

7. Գյուղատնտեսական քոլեջներ

8. Հազարամյակի Մարտահրավեր Հիմնադրամ

9. Սերմերի Գործակալություն