Համագործակցություն

Գիտական կենտրոնը սերտ համագործակցում է և ազգային և միջազգային կառույցների հետ: Այդ համագործակցությունը իրականացվում է համատեղ ծրագրերի,  գիտական հետազոտությունների և վերլուծությունների, ինչպես նաև գիտաժողովներին ու ցուցահանդեսներին մասնակցության տեսքով:

Միջին Ասիայում և հարավային Կովկասում բնջարաբուծության հետազետման և զարգացման ցանցի ղեկավարող կոմիտեի երրորդ խորհրդակցություն, դեկտեմբերի 10-11, 2009թ:

 • Միջին Ասիայում և հարավային Կովկասում բնջարային մշակաբույսերի սելեկցիայի և սորտերի հարմարվողականության հետազոտում և պլանավորում, դեկտեմբերին 5-9, 2009թ:

 • Проблемы устойчивого развития агропромышленного комплекса стран СНГ в современных условиях, Материалы Международной научной конференции (25-27 ноября, 2009г) Ашхабад, 2009.

 • Thirդ  meeting of the ECPGR Vegetables Network, 9-13 november 2009, Catania, Italy.

 • “Ֆրութֆուլ” Միջազգային գտաժողով, 2009թ:

 • “Արմպրոդէքսպո” Միջազգային ցուցահանդես, նոյեմբերի 5-6, 2009թ:

 • 5-րդ Միջազգային գիտաժողովի զեկուցումներ և թեզիսներ “Բույսերի անհող մշակույթի ժամանակակից հիմնախնդիրները” Երևան 2009թ:

 • Միջազգային գիտաժողով “Հողային պաշարների օգտագործման և կառավարման հիմնախնդիրները” Հայաստանի Պետական Ագրարային Համալսարան, հոկտեմբերի 29-31, 2009թ:

 • Meeting of  Regional Consultations  Central Asia and Caucasus – CACAARI, GFAR, ICARDA,Tashkent, 16-17 october, 2009:

 • Meeting of  Consortium  of Non-Govermental Organizations Central Asia and Caucasus – CACAARI, GFAR, ICARDA,Tashkent, 15 october, 2009:

 • Constituent meeting of Consortium  of Farmer Organizations Central Asia and Caucasus – CACAARI, GFAR, ICARDA,Tashkent, 14 october, 2009:

 • “Ջրից դեպի շուկա” էքսպո Միջազգային ցուցահանդես, հոկտեմբերի 13-14, 2009թ:

 • “Ֆրութֆուլ”Միջազգային գիտաժողով,  2008թ.

 • Անդրկովկասում և  Միջին Ասիայում բանջարաբուծության  հետազոտման  և զարգացման  ցանցի ղեկավարող կոմիտեի երկրորդ խորհրդակցություն, նոյեմբերի 27, 2008թ.:

 • Կովկասում և  Միջին Ասիայում բանջարային մշակաբույսերի սելեկցիայի և սորտերի հարմարվողականության  հետազոտում և պլանավորում  նոյեմբերի 25-27, 2008թ.

 • ՙ Սեխի ճանճի ինտեգրված հսկողությանը նվիրված  սեմինար, 18-20, 2008թ.:

 • Արմպրոդէքսպո՚ Միջազգային ցուցահանդես, 11-14 նոյեմբեր, 2008թ.:

 • Պարենի արտադրության և գյուղատնտեսության վարման համար օգտագործվող բույսերի գենետիկական ռեսուրսների  վերաբերող  տեղեկատվության  փոխանակման Ազգային մեխանիզմի ստեղծման ուսուցողական դասընթացներ, մարտի 12-13, 2008թ.:

 • Պարենի արտադրության և գյուղատնտեսության վարման համար օգտագործվող բույսերի գենետիկական ռեսուրսների  վերաբերող  տեղեկատվության  փոխանակման Ազգային մեխանիզմի ստեղծում և ՊԳԲՌ-ի վիճակի վերաբերյալ Ազգային զեկույցի  մշակումը, հունվարի 31, 2008թ.:

 • The third Meeting of the ECPGR Vegetables Network, 10-12 November 2009, Catania, Italy

 • The Symposium "Towards the estabilishment of genetic reserves for crop wild relatives and landraces in Europe". University of Maderia, Funchel, 13-16 September 2010.