13.09.2016

Ֆերմերների ուսուցում Գեղարքունիքի ԳԱՄԿ-ում

   Սեպտեմբերի 8-9-ին Գեղարքունիքի ԳԱՄԿ-ում տեղի ունեցավ ԵՀԳԳԶԳ ՙՏեխնիկական օժանդակություն ՀՀ գյուղատնտեսությանը՚ ծրագրի շրջանակներում ուսուցում`ՙԲույսերի պաշտպանություն՚ թեմայով:  ՙՀացահատիկի /աշնանացան...Շարունակել

Կատեգորիա Նորություններ Գեղարքունիքի ԳԱՄԿ-ից