Ոչ ավանդական մշակաբույսերի մշակումը Տավուշում և Վայոց Ձորում, Օքսֆամ - 2012

 

 

Բանջարաբուծության արդի վիճակը Հայաստանում

  2012 թ. հանրապետությունում ընդհանուր ցանքային տարածությունը կազմել է ավելի քան 303500 հեկտար, որից՝ 25000 հա բանջարային մշակաբույսեր և 5000 հա բոստանային մշակաբույսեր