2000-2008ԹԹ.  ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ  ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ  ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՈՒ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ  ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ  ՊԱՏԿԵՐԸ   `ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ, ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐՈՎ ԵՎ ՇԱՀԱՌՈՒ ՖԵՐՄԵՐՆԵՐՈՎ

 

                                 Ց Ա Ն Կ

          ԾՐԱԳՐԻ   ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ  ԵՎ  ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

GH-01/1

Կարտոֆիլի (Իմպալա, Մարֆոնա և Նևսկի սորտեր) վիրուսազերծ տնկանյութի  ներդրում;

Հովհաննես  Ղարիբյան, Ք. Գավառ  Հացառատ թաղամաս

GH-01/2

Կարտոֆիլի (Իմպալա, Մարֆոնա և Նևսկի սորտեր) վիրուսազերծ տնկանյութի ներդրում;

Սողոմոնյան  Սողոմոն,   Ք. Մարտունի,

GH-01/3

Կարտոֆիլի (Իմպալա, Մարֆոնա և Նևսկի սորտեր) վիրուսազերծ տնկանյութի ներդրում:

Կարեն  Շուշանյան,  Գյուղ Արտանիշ

GH-02/1

Գերմանական ՙՍանդրա՚, ՙԳրանուլա՚, ՙՍատինա՚ և հոլանդական ՙՄարֆոնա՚, ՙԴրագա՚ ներկրված կարտոֆիլի սորտերի փորձարկում և ներդրում:

Պետեյան  Միշա    Գյուղ Սարուխան

GH-02/2

Գերմանական ՙՍանդրա՚, ՙԳրանուլա՚, ՙՍատինա՚ և հոլանդական ՙՄարֆոնա՚, ՙԴրագա՚ ներկրված կարտոֆիլի սորտերի փորձարկում և ներդրում:

Բորյան  Ռոբերտ  Գյուղ Թթուջուր

GH-02/3

Գերմանական ՙՍանդրա՚, ՙԳրանուլա՚, ՙՍատինա՚ և հոլանդական ՙՄարֆոնա՚, ՙԴրագա՚ ներկրված կարտոֆիլի սորտերի փորձարկում և ներդրում

Սաֆարյան   Ուրարտու,  Գյուղ   Գեղհովիտ

GH-03/1

Պայքարի նոր տեխնոլոգիա-ների ցուցադրական փորձարկումներ կարտոֆիլի հիվանդությունների (Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ, սև քոսի), վնասատուների (լարաթրթուրներ, կոլորադյան բզեզ, լվիճներ) և մոլախոտերի դեմ:

Հայկարամ  Ղռոյան,  Քաղաք  Գավառ

GH-03/2

Պայքարի նոր տեխնոլոգիա-ների ցուցադրական փորձարկումներ կարտոֆիլի հիվանդությունների, (Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ, սև քոսի), վնասատուների (լարաթրթուրներ, կոլորադյան բզեզ, լվիճներ) և մոլախոտերի դեմ:

Ավետյան  Էդիկ, Ք. Ճամբարակ

GH-04/1

Հացահատիկային մշակաբույսերի ցանքերում մոլախոտի դեմ քիմիական (ֆենոգոն) մեթոդների կիրառում:

Կարո  Կարապետյան, Գյուղ Արծվանիստ

 

GH-04/2

Հացահատիկային մշակաբույսերի ցանքերում մոլախոտի դեմ քիմիական մեթոդների կիրառում:

Խեչոյան  Մամիկոն, Գյուղ Ճամբարակ

GH-05/1

Ֆունգցիդի և հատուկ բաղադրությամբ պարար-տանյութի կիրառմամբ կարտոֆիլի ֆիտոֆտորոզի դեմ պայքարի տեխնոլոգիայի ներդրում:

Հակոբյան  Վանիկ, Գյուղ Վաղաշեն

GH-05/2

Ֆունգցիդի և հատուկ բաղադրությամբ պարար-տանյութի կիրառմամբ կարտոֆիլի ֆիտոֆտորոզի դեմ պայքարի տեխնոլոգիայի ներդրում:

Գալստյան Սամվել, Գավառի տարածք,  Արծվաքար թաղամաս

GH-06

Գարնանացան գարու չորադիմացկուն սորտի (Մամլյուկ) փորձարկում և ներդրում:

Արամայիս Անդրիասյան, Վարդենիսի տարածք, Գյուղ Խաչաղբյուր

GH-07/1

Տավարի  սևաբղետ ցեղի տոհմային մատղաշի, օպտիմալ ժամկետներում աճեցման տեխնոլոգիայի ներդրում:

Սարգսյան Օնիկ,  Սևանի տարածք,  Գյուղ Լճաշեն

GH-07/2

Տավարի  սևաբղետ ցեղի տոհմային մատղաշի, օպտիմալ ժամկետներում աճեցման տեխնոլոգիայի ներդրում:

Մելքոնյան  Հակոբ,Վարդենիսի տարածք,  Գյուղ Ներքին Շորժա,

GH-08

Կենսահումուսի պատրաստման  տեխնոլոգիայի ներդրում:

Սարգսյան   Օնիկ,  Սևանի տարածք,  Գյուղ Լճաշեն

GH-10

ՙՄիսսամ՚ գրանուլացված կոմպլեքսային դանդաղ ազդեցության պարարտանյութի փորձարկումը կարտոֆիլի ցանքերում:

Խաչատրյան  Տարիել, Վարդենիսի տարածք,  Քաղաք Վարդենիս

GH-11

ՙՓայծար՚ պատրաստուկը, որպես գյուղկենդանիների  վարաքիչ (խոզերի կարմրախտ, գաստրոենտրիտ, ժանտախտ) և ոչ վարաքիչ (ալիմենտար անեմնիա)  հիվանդությունների  կանխարգելիչ և բուժիչ միջոց:

Բարսեղյան Հակոբ,  Սևանի տարածք,  Գյուղ Նորաշեն,

GH-13

Տոհմային Խոճկորների աճեցումը վերարտադրության նպատակով փոքր ֆերմերային տնտեսությունում:

Պետեյան Կոլյա,   Գավառի տարածք,  Գյուղ Սարուխան

GH-14

Գարնանացան գարու տակ հողի մշակության 

էներգախնայող,  հողապաշտպան արդյունավետ տեխնոլոգիաի ներդրում:

Խլոյան Արամ,  Վարդենիսի տարածք,  քաղաք Վարդենիս

GH-15

Ոչխարի մթերատվության բարձրացում,  գառներին մաքիներից վաղ անջատման և  աճեցման տեխնոլոգիայի ներդրում:

Սոսին Ժամհարյան, Քաղաք Գավառ

GH40  

Աշնանացան ցորենի ՙՆաիրի 68՚ սորտի փորձարկում և ներդրում (անջրդի գոտում):

Արա Ավետիսյան Ք. Գավառ

GH41

Աշնանացան ցորենի ՙՆաիրի 68՚ սորտի փորձարկում և ներդրում (ջրովի գոտում):

Սերգեյ Շուշանյան   Ճամբարակի տարածք  Գ. Արտանիշ

GH42

ՀՀ-ում շրջանացված աշնանացան ցորենի ՙԲեզոստայա 1 ՚ և ՙՎինստոն՚ սորտերի համեմատական ուսումնասիրությունը:

Մանվել Խաչատրյան   Վարդենիսի տարածք  Ք. Վարդենիս

GH43

Աշնանացան ցորենի վաղահաս, կարճացողուն ՙՎան՚ սորտի փորձարկում, ներդրում և համեմատական ուսումնասիրությունը ՙԲեզոստայա 1 ՚  սորտի հետ :

Վաչիկ Ստեփանյան  Սևանի տարածք   Գյուղ Դդմաշեն

GH-44

Մաքիների զուգավորման և  ծնի ժամկետների տնտեսական արդյունավետությունը:

Արսեն Ժամhարյան  Ք. Գավառ   Գավառի տարածք

GH-45

Տոհմային խոզերի  աճեցումը ֆերմերային  տնտեսություններում:

Շահում Համբարձումյան, Գավառի տարածք,Գյուղ Նորատուս

GH-46

Գյուղատնտեսական կենդանիների առավել վտանգավոր հիվանդությունների  (դաբաղ, սիբիրախտ, ոչխարների ծաղիկ և այլն ) կանխարգելման և վերացման միջոցառումները

սահմանամերձ  գոտիներում:

Նորիկ Խաչատրյան,Գավառի տարածք,Կարմիր գյուղ

GH-50/2.

ՙՄիսսամ՚ գրանուլացված կոմպլեքսային դանդաղ ազդեցության պարարտանյութի փորձարկումը կարտոֆիլի ցանքերում:

Հարությունյան Վոլոդիա   Ճամբարակի տարածք  ք. Ճամբարակ

GH-50/3.  

ՙՄիսսամ՚ գրանուլացված կոմպլեքսային դանդաղ ազդեցության պարարտա-նյութի փորձարկումը կարտոֆիլի ցանքերում:

Դավթյան  Աշոտ  Վարդենիսի  տարածք   ք. Վարդենիս

GH-54/1.

Գարնանացան գարու պարարտացման օպտիմալ չափաբաժինների և զուգակցությունների ներդրում մարզի ոռոգելի լեռնային սևահողերում:

Հարությունյան  Արտակ  Գավառի տարածք  գ. Նորատուս

GH55/1

Կարտոֆիլի պարարտացման օպտիմալ չափաբաժինների և զուգակցությունների ներդրում մարզի ոռոգելի լեռնային սևահողերում:

Հարությունյան  Արարատ   Մարտունու տարածք   գ. Զոլաքար

GH55/3

Կարտոֆիլի պարարտացման օպտիմալ չափաբաժինների և զուգակցությունների ներդրում մարզի ոռոգելի լեռնային սևահողերում:

Կարեյան Հովհաննես   Գավառի տարածք   գ. Արծվաքար

GH56/1

ՙԵրինջների հղիության վերջին ամիսներին կրծի խնամքի կիրառում՚ :

Ղույլան  Իլյիչ     Ճամբարակի  տարածք    ք. Ճամբարակ

GH58/1

Պայքարի նոր տեխնոլոգիաների ցուցադրական փորձարկումներ կարտոֆիլի հիվանդությունների (ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպոիրոզ, սև քոսի),  վնասատուների  (լարաթրթուրներ, կոլորադյան բզեզ, լվիճներ) և մոլախոտերի դեմ: 

Ղուլյան Իլյիչ    Ճամբարակլի տարածք   ք. Ճամբարակ

GH58/2

Պայքարի նոր տեխնոլոգիաների ցուցադրական փորձարկումներ կարտոֆիլի հիվանդությունների (ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպոիրոզ, սև քոսի),  վնասատուների  (լարաթրթուրներ, կոլորադյան բզեզ, լվիճներ) և մոլախոտերի դեմ: 

Ղարիբյան Սուրիկ Գացառի տարածք   Հացառատ  թ.  

GH59/1

Տավարի սևաբղետ ցեղի տոհմային մատղաշի, օպտիմալ ժամկետներում աճեցման տեխնոլոգիայի  ներդրում:

Սարգսյան Օնիկ Սևանի  տարածք  գ. Լճաշեն

GH60/1

Տոհմային ցուլիկների աճեցման տեխնոլոգիայի ներդրումը  ֆերմերային տնտեսություններում:

Միլիտոնյան Ռուդիկ   Սևանի տարածք    գ. Լճաշեն

GH/64

Միկրոպարարտանյութերի (ցինկ  սուլֆատի)  ազդեցությունը կարտոֆիլի բերքի և

որակի վրա:

Ֆորմանյան Աշոտ   Մարտունու   տարածք   ք. Մարտունի

GH/90.1

Կովերի նախապատրաստումը ծնին և լիակթման տեխնոլոգիայի ներդրում:

Սիրականյան Ռոբերտ, Մարտունու տարածշրջան , Վարդաձոր

GH/92.1

Խոզերի տոհմային մատղաշի աճեցումը:

Հայրապետյան Էդուարդ, Գավառի տարածք, Արծվաքար թաղամաս

GH/93.1

Հոլշտին ցեղի արտադրողներից  ծնված խառնացեղ մատղաշի  նպատակային աճեցման ազդեցությունը  առաջին սերմնավորման հասակի վրա:

Ղուլյան Իլյիչ, Ճամբարակի տարածք, գ. Վահան

GH/97.2

Աշնանացան ցորենի Սիս  սորտի փորձարկում և ներդրում:

Գևորգյան Զավեն, ք. Վարդենիս

GH/98.1

Աշնանացան ցորենի Դաբլյու 301 սորտի փորձարկում և ներդրում:

Դավթյան Դերենիկ, Սևանի տարածաշրջան , գ. Լճաշեն

GH 100

ՙՈլոռի մշակության տեխնոլոգիան հատիկ ստանալու նպատակով՚:

Հենրիկ Համբարձումյան  Վարդենիկ  Մարտունու տարածք

GH 101

ՙԳետնախնձորի մշակության տեխնոլոգիա՚:

Օնիկ Սարգսյան   Լճաշեն  Սևանի տարածք

GH 102

ՙԿտավատաի մշակության տեխնոլոգիան և ներդրումը՚:

Ալեքսանյան Տիգրան  Աստղաձոր  Մարտունու  տարածք

GH 104/1

ՙԿարտոֆիլի հիմնական վնասատուների (կոլորադյան բզեզ, լարաթրթուրներ) և հիվանդությունների( ֆիտոֆտորոզ, ռիզոկտոնիոզ) դեմ պայքարի նոր տեխնոլոգիաների կիրառում՚:Ավետիսյան Արա  ք. Գավառ

GH 104/2

ՙԿարտոֆիլի հիմնական վնասատուների (կոլորադյան բզեզ, լարաթրթուրներ) և հիվանդությունների( ֆիտոֆտորոզ, ռիզոկտոնիոզ) դեմ պայքարի նոր տեխնոլոգիաների կիրառում՚:  Հայրունի Ռիփսիկ  Գ. Ազատ  Վարդենիսի տարածք

GH 104/3

ՙԿարտոֆիլի հիմնական վնասատուների (կոլորադյան բզեզ, լարաթրթուրներ) և հիվանդությունների( ֆիտոֆտորոզ, ռիզոկտոնիոզ) դեմ պայքարի նոր տեխնոլոգիաների կիրառում՚ :

Խաչատրյան Վոլոդյա  Ծովինար  Մարտունու տարածք

GH105/1

ՙԱրտերկրներից ներկրված կարտոֆիլի լավագույն սորտերի  փորձարկում և ներդրում/Լիկարիա, Մոլի, Սոլե/՚:

Կարապետյան  Հայկարամ  ք. Վարդենիս  Վարդենիսի տարածք

GH105/2

ՙԱրտերկրներից ներկրված կարտոֆիլի լավագույն սորտերի  փորձարկում և ներդրում/Վելոքս, Կոլիտե/՚:

Ղարիբյան Հովհաննես  գ. Հացառատ  Գավառի տարածք

GH105/3

ՙԱրտերկրներից ներկրված կարտոֆիլի լավագույն սորտերի  փորձարկում և ներդրում/Լիկարիա, Մոլի, Սոլե/՚:

Բալյան Բորիս Անտառամեջ Ճամբարակի տարածք

GH 106/1

Գարնանացան գարու պարարտացման օպտիմալ չափաբաժինների և զուգակցությունների ներդրում:

Գրիգորյան Աշոտ  Գեղամաբակ Վարդենիսի տարածք

GH 106/2

Գարնանացան գարու պարարտացման օպտիմալ չափաբաժինների և զուգակցությունների ներդրում:

Սողոմոնյան Սողոմոնմ Նորատուս Գավառի տարածք

GH 107/1

ՙԿարտոֆիլի պարարտացման օպտիմալ չափաբաժինների և զուգակցությունների ներդրում մարզի լեռնային սևահողերում՚:

Նավասարդյան Արշալույս գ. Լճաշեն  Սևանի տարածք 

GH 107/2

ՙԿարտոֆիլի պարարտացման օպտիմալ չափաբաժինների և զուգակցությունների ներդրում մարզի լեռնային սևահողերում:՚

Չիլինգարյան Արամայիս Շորժա  Ճամբարակի տարածք

GH 114

ՙԵրինջների հղիության վերջին շրջանում կրծի խնամքի կիրառում:՚

Ղալեչյան Արամայիս Շորժա Ճամբարակի տարածք

GH 154

ՙՀողի նվազագույն մշակության տեխնոլոգիայի ներդրում աշնանացան ցորենի տակ:՚

Ժիրայր Ավետիսյան  ք. Գավառ

GH 156

ՙԾղոտի սննդարարության և ուտելիության բարձրացումը չհանգած կրի մշակմամբ՚:

Միշա Սիրականյան  Մարտունի   ք. Վարդաձոր

GH 161

ՙԵրինջների հղիության վերջին շրջանում կրծի խնամքի կիրառում:՚

Աշոտ Միլիտոնյան   Սևան   գ. Լճաշեն

GH 162

ՙԲենտոնիտի օգտագործումը հավերի կերաբաժնում , որպես կերաբաժնի մարսողությունը բարձրացնող գործոն՚:

Տարիել Խաչատրյան ք. Վարդենիս

GH 200

ՙԳարնանացան գարու ցանքում միաշաքիլ և երկշաքիլ մոլախոտերի, վնասատուների  և հիվանդությունների  դեմ պայքարի  ինտեգրացված  միջոցառումների ներդրում՚: 

Արամ Ավետիսյան ք. Գավառ

GH 201

ՙՈլոռի մշակության տեխնոլոգիան հատիկ ստանալու նպատակով՚: 

Շիրազ Ներսիսյան , Մարտունու տարածաշրջան, գ. Վարդենիկ

GH 202

ՙԿաղամբի  գլխավոր վնասատուների (կաղամբի ցեց, ճերմակաթիթեռ, բվիկ, լվիճ) դեմ պայքարի արդյունավետ տեխնոլոգիայի կիրառում ժամանակակից  բակտերիլ  (լեպիտոցիդ, ԲՏԲ) և նվազ վտանգավոր  քիմիական (կոնֆիդոր) պատրաստուկների օգտագործմամբ՚:

Արարատ Հարոյան , Մարտունու տարածաշրջան , գ. Զոլաքար

GH 204

ՙԿարտոֆիլի հիվանդությունների, վնասատուների և մոլախոտերի դեմ պայքարի տեխնոլոգիայի  ներդրում բարձրադիր սևահողային պայմաններում:՚

Գրիգորյան Աշոտ , Վարդենիսի տարածաշրջան, ք. Վարդենիս

GH207

ՙԿարտոֆիլի գերմանական հեռանկարային սորտերի փորձարկում և ներդրում Գեղարքունիքի մարզի պայմաններում (Կոլետե, Վինետա, Ագրիա, Քլարիսա, Սիլվա, Իմպալա, Պալմա)՚ :

Ավագյան Պարգև, Գավառի տարածաշրջան, Կարմիրգյուղ

GH-10/06

Նարինե- բնական  պատրաստուկով և անտիբիոտիկներով  բուժ պրոֆիլակտիկայի  արդյունավետության համեմատական ուսումնասիրությունը ՙԴիսպեպսիա՚ և ՙԳաստրոէնտերիտ՚ հիվանդությունների ժամանակ:

Մնացական Արուճյան, Մարտունու տարածաշրջան, գյուղ Զոլաքար

GH-13/06

Կարտոֆիլի բերքատ-վության բարձրացումը արտարամատային սնուցմամբ ֆոսֆորով, մագնեզիումով և միկրո-տարրեր  /B, Mo, Zn, Cu/ պարունակող պարարտանյութ կիրառելով:

Մնացական Բադեյան, Գավառի տարածաշրջան, գ. Արծվաքար

GH -20/06

ՙՍիսեռի մշակությունը  Սևանի տարածաշրջանի  ջրովի պայմաններում՚:

Օնիկ Սարգսյան, Սևանի տարածաշրջան գ. Լճաշեն

GH-21/06

Հայկական  կիսակոպտաբուրդ ցեղի  Մարտունու  ներցեղային տիպի բարձր  մթերատու  խոյիկների  աճեցման տեխնոլոգիայի մշակում:

Դավիթ Շմավոնյան Մարտունու տարածաշրջան, գ. Աստղաձոր

GH 25/06

Բրուցելյոզ հիվանդության  նկատմամբ տնտեսության  առողջացման, ախտորոշման  մեթոդների և պայքարի միջոցների կիրառում:

Ճամբարակի տարածաշրջան ՙԱղբերք՚ - ի համայնք

GH-C 15/06

Ոլոռի մշակության տեխֆոլոգիան հատիկ ստանալու նպատակով:

Հ. Ներսիսյան,Մարտունու տ/շրջան, գյուղ Վարդենիկ

GH-26/07

Գարու ցանքերում ջրալույծ համակցված  պարարտանյութերի օգտագործման  տեխնոլոգիա:

Հենրիկ  Գաբրիելյան, Ճամբարակի տարածաշրջան, գ.Այգուտ

GH-27/07

Սոյայի վաղահաս սորտերի ներդրմամբ  սերմնաբուծության  կազմակերպում: 

Ա. Հարոյան,  Գավառի տարածաշրջան Արծվաքարի թաղամաս

GH-28/07

Մատղաշի ինտենսիվ աճեցում և այծերի ոչ  սեզոնային բուծման տեխնոլոգիայի  կիրառում:

Օ.Սարգսյան Սևանի տարածաշրջան ,գ. Լճաշեն

GH-29/07

Հլուծակի մշակության տեխնոլոգիայի ներդրում:

Ռ. Սիրականյան, Մարտունու տարաշածրջան , գ. Վարդաձոր

GH-30/07

Կենսատեխնոլոգիական եղանակով ստացված տնկանյութի օգտագործումը կարտոֆիլի  արտադրությունում:

Ա. Գրիգորյան, Վարդենիսի տարածաշրջան, ք. Վարդենիս

GH-C/07

Սիսեռի նոր սորտերի մշակության տեխնոլոգիայի ցուցադրություն անջրդի պայմաններում:

Ա. Գևորգյան, Մարտունու տարածաշրջան գ. Աստղաձոր

GH-40/08 

Կարտոֆիլի բարձր բերքի ստացումը և  հիվանդությունների մեղմումը հիմնական հանքային պարարտանյութերի օպտիմալ չափաքանակները հող մտցնելու և միկրոտարրեր պարունակող պարարտանյութերի արտարմատային սնուցմամբ:

Վանիկ Գևորգյան Գավառի տ/շ գ.Սարուխան

GH-41/08

 Սիսեռի մշակության և  սերմնաբուծության կազմակերպումը  ջրովի պայմաններում:

Արման Միլիտոնյան Սևանի տ/շ գ.Լճաշեն

GH-42/08

Ոլոռի մշակության տեխնոլոգիայի ներդրում կանաչ հատիկի ստացման համար:

Խաչատրյան Հայկազ Մարտունու տ/շ գ.Վարդենիկ

GH-43/08

Տավարի մատղաշի պահվածքի և աճեցման` կերաբաժնում բենթոնիտի օգտագործմամբ, տեխնոլոգիայի ներդրում:

Սոսին Ժամհարյան, ք.Գավառ

GH-44/08

 Պոմիդորի և վարունգի սորտերի ներդրում և ընտրություն: 

Տիգրան Ալեքսանյան Մարտունու տ/շ գ.Աստղաձոր

GH 50/09

Արտերկրից ներկրված կարտոֆիլի սորտերի /Լատոնա, Արֆա և Լեյլա/ գնահատում, ընտրություն, հիվանդություն-ների (Ֆիտոֆտորոզ, սև քոս) և վնասատուների /կոլորադյան բզեզ, թրիփսնր, լվիճներ/ դեմ նոր պատրաստուկներով  պայքարի միջոցառումների կիրառում:

Պարգև Ավագյան, Գավառ,գ.Կարմիրգյուղ

GH 51/09

Շրջակա միջավայրի համար նվազ վտանգավոր բակտերիալ  և ծախսի ցածր նորմաներով  քիմիական պատրաստուկներով  ինտեգրացված պայքար կաղամբի  հիմնական վնասատուների և հիվանդությունների  դեմ:

Արտակ Գևորգյան,Մարտունու տ/շ,գ.Աստղաձոր

GH 52/09

Գարու ենթացանքով կորնգանի սելեկցիոն Ախուրյանի 107 սորտի և Սիսիանի տեղական էկոտիպի մշակության տեխնոլոգիայի ներդրում:

Սամվել Գալստյան Գավառի տարածաշրջան

GH 53/09

Բրյուսելյան և կոլրաբի կաղամբների նոր սորտերի և վերամշակման համար նախատեսվող  բաղադրատոմսերի կիրառմամբ:

Մանվել ՄելքոնյանՄարտունու տ/շ  գ. Վարդենիկ

GH 54/09

Կարտոֆիլի Մարֆոնա, Մոնա-լիզա սորտերի սնկային և բակտերիալ հիվանդությունների նկատմամբ դիմացկունության բարձրացումը նոր բաղադրությամբ օրգանահանքային պարարտանյութերի կիրառմամբ:

Սուրիկ Դանիելյան, Գավառի տ/շ գ. Սարուխան

GH-55/09

Տաքդեղի  Նուշ 55, Մուտանտ 83  նոր սորտերի  ներդրումը:

Տիգրան Ալեքսանյան, Մարտունու տ/շ , գ. Աստղաձոր