Որպես օրինակ. Շիրակի ԳԱՄԿ-ի գյուղատնտեսության գծով գյուղի և տեղական խ, Գավառ - 08-11-09 to 08-12-09