ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ. ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ` ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻՆ

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ և բարձր լեռնային բնակավայրերի առաջնահերթ հիմնախնդիրների լուծման հայեցակարգային ծրագիրը, ՙՍահմանամերձ տարածաշրջանների մասին՚ Հայաստանի Հանրապետության օրենքը և նպատակ ունենալով...Շարունակել

Կատեգորիա Ամսաթերթ (Գեղարքունիքի ԳԱՄԿ)