30.11.2010

ՈԼՈՌԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ ՀԱՏԻԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ

Ոլոռն ամենատարածված հատիկաընդեղեն մշակաբույսն է , օժտված է պարենայն ու կերային արժեքավոր հատիկանիշերով: Ոոռի հասուն սերմերը պարունակում են 26% սպիտակուցներ , իսկ կանաչ սերմերն ու ունդերը` 25-30% շաքարներ: Դրանց մեջ կան աղեր ,...

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Գեղարքունիքի ԳԱՄԿ)

30.11.2010

ԲԵՆՏՈՆԻՏԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՀԱՎԵՐԻ ԿԵՐԱԲԱԺՆՈՒՄ

Հանրապետություն ներմուծվող տարբեր ցեղերի հավերի կրոսները, որոնք հաջողությամբ բուծվում են թռչնաբուծական համալիրներում, բարձր մթերատու են ու խիստ պահանջկոտ կերի, խնամքի և պահվածքի նկատմամբ: Պահանջվող պայմանների բացակայության...

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Գեղարքունիքի ԳԱՄԿ)

30.11.2010

ԽՈԶԵՐԻ ՏՈՀՄԱՅԻՆ ՄԱՏՂԱՇԻ ԱՃԵՑՈՒՄ

Ցեղի ստեղծման աշխատանքները կատարվել են 1985-1994թթ.-ին Բաղրամյանի և Էջմիածնի խոզաբուծական տոհմային տնտեսություններում: Ցեղը ստեղծվել է վերարտադրական տրամախաչման մեթոդով` մասնակցությամբ խոշոր սպիտակ, ուէլսյան և դյուրոկ...

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Գեղարքունիքի ԳԱՄԿ)

30.11.2010

ԾՂՈՏԻ ՍՆՆԴԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՈՒՏԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ

Աշնանացան և գարնանացան ցորենի ծղոտը տավարի համար ցածր սննդարարություն և ուտելիություն ունեցող ծավալային կեր է: Ծղոտը դժվարամարս է, դրա մեծ քանակը կերաբաժիններում բացասականորեն է ազդում սննդանյութերի մարսման և յուրացման վրա: Այն...

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Գեղարքունիքի ԳԱՄԿ)

30.11.2010

ԵՐԻՆՋԱՑՈՒՆԵՐԻ ԱՃԵՑՈՒՄ

Տոհմային բարձրարժեք կենդանիներով նախիրների նորոգումը տավարաբուծության զարգացման կարևոր խնդիրներից մեկն է: Այդ նպատակով անհրաժեշտ է ապահովել երինջացուների աճեցումը` կերակրման, խնամքի և պահվածքի տեխնոլոգիական պահանջներին ...

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Գեղարքունիքի ԳԱՄԿ)

30.11.2010

ՏՆԿԱՆՅՈՒԹԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կենսատեխնոլոգիական եղանակով /պալարների գագաթնային մերիսթեմայից ստացված կարտոֆիլի մինի պալարներն օժտված են հիվանդությունների /հատկապես վիրուսային/ նկատմամբ բարձր...

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Գեղարքունիքի ԳԱՄԿ)

30.11.2010

ԿՏԱՎԱՏԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Կտավատը ավանդական հնագույն մշակաբույսերից է: Հայաստանում դրա մշակությամբ զբաղվել են մեր թվարկությունից շատ դարեր առաջ: Ըստ Ամիրդոլվաթի և Մխիթար Գոշի, Հայաստանում կտավատը օգտագործվել է որպես յուղատու և դեղատու...

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Գեղարքունիքի ԳԱՄԿ)

Context- երբ առաջադեմ pagebrowser-ը ակտիվացված է tt_news-ը այս պիտակի փոխարեն օգտագործում է [pi_list_browseresults_displays_advanced] պիտակը Ցուցադրվող արդյունքները 29 to 35 out of 37