02.12.2010

ՏԱՔԴԵՂԻ ՍՈՐՏԱՆՄՈՒՇԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԸ ՋԵՐՄԱՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Ներկայումս, հանրապետության ջերմատնային տնտեսություններում մշակում են կծու տաքդեղի տեղական պոպուլյացիաներ և պոմիդորի հոլանդական ինդետերմինանտ հիբրիդներ, որոնք հիմնականում դիմացկուն չեն տարածված հիվանդությունների...

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Գեղարքունիքի ԳԱՄԿ)

02.12.2010

ՃԱԳԱՐՆԵՐԻ ՆՈՐ ՀԱՅՐԵՆԱԿԱՆ ՑԵՂԱԽՄԲԻ ԸՆՏՐԱՍԵՐՈՒՄԸ

Ճագարաբուծությունից ստացվող մթերքների /դիետիկ միս, մորթենի, կաշվեղեն և աղվամազ/ ավելացման ուղղությամբ կիրառվող հիմնարար միջոցառումներում առաջնակարգ նշանակություն ունեն նոր, առավել մթերատու ցեղերի ու ցեղախմբերի ստեղծումը և դրանց...

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Գեղարքունիքի ԳԱՄԿ)

02.12.2010

ԽՆՁՈՐԻ ՊՏՂԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՆՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ

Պտուղների արդյունավետ պահպանումը պայմանավորված է բերքահավաքի, սորտերի ընտրության և պահպանության տեխնոլոգիայով: Պտղատեսակներից ամենաերկար պահպանվողը խնձորն է: Խնձորենու վաղահաս սորտերի պտուղները Հայաստանի պայմաններում սովորաբար...

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Գեղարքունիքի ԳԱՄԿ)

02.12.2010

ՉԻՉԽԱՆԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Չիչխանի յուղը բուժում է ստամոքսի խոցը և մի շարք մաշկային հիվանդություններ, ինչպես նաև ռադիոակտիվ ճառագայթումից առաջացող հիվանդությունները: Մեկ օրում 10-ից մինչև 100 գրամ թարմ պտուղների օգտագործումը հանդիսանում է սրտանոթային,...

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Գեղարքունիքի ԳԱՄԿ)

02.12.2010

ԽՈՅԻԿՆԵՐԻ ԱՃԵՑՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

Հանրոպետությունում հայկական կիսակոպտաբուրդ ցեղի ոչխարների գխաքանակի ավելացման, գենոֆոնդի պահպանման և զարգացող գորգագործության պահանջարկը սպիտակ, կիսակոպիտ բրդի նկատմամբ բավարարելու համար նախատեսվում է առաջիկա տարիներին ...

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Գեղարքունիքի ԳԱՄԿ)

02.12.2010

ՀԱՑԱՀԱՏԻԿԻ ՑԱՆՔԵՐՈՒՄ ՄՈԼԱԽՈՏԵՐԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ

Աշնանացան և գարնանացան հացահատիկի ցանքերին, ամբողջ վեգետացիայի ընթացքում, մեծ վնաս են պատճառում միաշաքիլ և երկշաքիլ մոլախոտերը: Դրանք ոչ միայն արագորեն խլում են հողից անհրաժեշտ սննդանյութերը, խոնավությունը, այլ նաև ծառայում...

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Գեղարքունիքի ԳԱՄԿ)

02.12.2010

ՊԱՅՔԱՐ ԼՈԼԻԿԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՄ

Լոլիկը առաջատար տեղ է գրավում հանրապետությունում մշակվող բանջարանոցային մշակաբույսերի շարքում: Հիմնական հիվանդությունների /ալրացողեր, բակտերիալ և վիրուսային չորացումներ/ և վնասատուների /լվիճներ, տզեր/ պատճաոով լոլիկի բույսերը...

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Գեղարքունիքի ԳԱՄԿ)

Context- երբ առաջադեմ pagebrowser-ը ակտիվացված է tt_news-ը այս պիտակի փոխարեն օգտագործում է [pi_list_browseresults_displays_advanced] պիտակը Ցուցադրվող արդյունքները 22 to 28 out of 37