23.09.2015

ՏԱՎԱՐԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԱՐԴԻ ՓՈՒԼՈՒՄ

    Մարդկային հասարակության զարգացման զուգընթաց մարդիկ ընտելացել և աճեցրել են կենդանիներ, դեռևս 10 հազար տարի: Այսօր էլ ինչպես միշտ, նրա գոյության համար նյութական բարիքների ստացման հիմնական աղբյուրներից մեկը...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Գեղարքունիքի ԳԱՄԿ)

29.07.2015

ԿԱՂԱՄԲԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՎՆԱՍԱՏՈՒՆԵՐԸ, ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ ԴՐԱՆՑ ԴԵՄ

   Կաղամբը, շնորհիվ արժեքավոր քիմիական կազմի, դասվում է կարևոր սննդամթերքների շարքին: Մեր հանրապետությունում կաղամբի ցանքատարածությունները, յուրաքանչյուր տարի զգալիորեն տուժում են վնասատուներից, հատկապես կաղամբի...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Գեղարքունիքի ԳԱՄԿ)

23.06.2015

ՙՏՐԱՎԵՐՏԻՆ՚ -Ը ՈՐՊԵՍ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԼՐԱՑԱԿԵՐ

  Վարդենիսի տարածաշրջանի մի շարք ֆերմերային անասնապահական տնտեսություններում կատարվել է կովերի, մատղաշ հորթերի, մաքիների և գառների, ինչպես նաև խոճկորների և խոզամայրերի կերակրում` որպես հանքային լրացակեր օգտագործելով Արզնու...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Գեղարքունիքի ԳԱՄԿ)

19.06.2015

ՏԱՎԱՐԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԱՐԴԻ ՓՈՒԼՈՒՄ

   Մարդկային հասարակության զարգացման զուգընթաց մարդիկ ընտելացել և աճեցրել են կենդանիներ, դեռևս 10 հազար տարի: Այսօր էլ ինչպես միշտ, նրա գոյության համար նյութական բարիքների ստացման հիմնական աղբյուրներից մեկը շարունակում...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Գեղարքունիքի ԳԱՄԿ)

01.06.2013

Խ.Ե.Ա. արյան մակաբուծային հիվանդությունների նկատմամբ պայքարի միջոցառումները

Խ.Ե.Ա. արյան մակաբուծային հիվանդությունները սուր կամ ենթասուր հիվանդություններ են,որոնց բնորոշ են տենդը,սակավարյունությունը,մաշկի և տեսանելի լորձաթաղանթների դեղնությունը,հեմոլոբինուրիան,ինճպես նաև կենտրոնական նյարդային և...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Գեղարքունիքի ԳԱՄԿ)

14.12.2012

ԿԱՐՏՈՖԻԼԻ ԵՎ ԼՈԼԻԿԻ ՑԵՑԵՐԻ ԿԵՆՍԱԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

Վերջին երկու տարիներին, Արարատյան հարթավայրի որոշ համայնքնե- րում հայտնաբերվել են կարտոֆիլի ցեց և լոլիկի ցեց վնասատուները (այսուհետ` ցեց), որոնք աչքի են ընկնում արագ տարածման ունակությամբ և վնասակարությամբ: Կարտոֆիլի ցեցը`...

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Գեղարքունիքի ԳԱՄԿ)

26.06.2012

ԿԱՐՏՈՖԻԼԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

Ֆիտոֆտորոզը կարտոֆիլի ամենատարածված ու վնասակար հիվանդություններից է: Հաճախ առանձին տնտեսություններում, երբեմն ամբողջ երկրում, այս հիվանդության պատճառով կարտոֆիլի բերքը նվազում է 50-70 տոկոսով: Որոշ տարիներ ամբողջությամբ...

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Գեղարքունիքի ԳԱՄԿ)

Context- երբ առաջադեմ pagebrowser-ը ակտիվացված է tt_news-ը այս պիտակի փոխարեն օգտագործում է [pi_list_browseresults_displays_advanced] պիտակը Ցուցադրվող արդյունքները 1 to 7 out of 37